Аукцион 3 Декември 2015

eventPic
Място на провеждането
София, Хотел "Маринела" (Японския хотел), зала "Силует"
Начало
2015-12-03 19:00:00
край
2003-12-20 15:22:00

[image 6970]

Условия за провеждане на явен търг на Аукционна къща “Виктория”


1. Търгът ще се проведе от 19.00 часа на 03.12.2015г. (четвъртък) в Хотел „Маринела“ София 1407, бул. „Дж. Баучер“ 100.
2. Оглед на картините: от 02.04.2015 до 22.04.2015 в Галерия „Виктория“, и www.Gallery-Victoria.com
3. Регистрацията и получаването на номера ще бъде до 17.50 часа на 03.12.2015г. в Хотел „Маринела“ София 1407, бул. „Дж. Баучер“ 100.
4. Регистрацията на всеки участник означава, че се е запознал с условията за провеждане на търга, както и със състоянието и анотацията на произведенията и ги е приел.
5. На търга ще бъдат допуснати участници, които са представили предварително писмени оферти (по установен образец).
6. На търга ще бъде допуснато участие по телефона на живо. Желаещите да участват по този начин трябва предварително да се запознаят с условията и да получат регистрация в галерия “Виктория”.
7. В каталога за аукциона е публикувана оценката за всяко произведение. Началната цена в наддаването е минималната оценка на картината.
8. Стъпката за наддаване е 20 лв., 50 лв., 100 лв., 200 лв., но не повече от 10% от моментната цена. Водещият може да променя тази ставка за определени позиции и в полза воденето на търга.
9. След последното наддаване за дадена позиция се съобщава номера на спечелилия участник и окончателната цена. Ударът на чука означава край на наддаванията за продаваната позиция.
10. Към постигнатата цена се добавят 9% „премия на купувача“. Окончателната цена за всяка картина се формира от достигнатата цена и добавената 9% „премия на купувача“.
11. Участието в наддаването за дадена картина означава, че клиентът я е одобрил във вида и състоянието, в което е , както и нейната анотация и последващи рекламации не се приемат.
12. Ударът на чука означава приключване на сделката. Спечелилият номер е законен собственик на произведението и дължи окончателната сума (остигнатата цена и добавената 9% „премия на купувача“) на АК “Виктория” в обявения срок.
13. Спечелените картини могат да бъдат получени веднага след приключване на търга или в седващите три работни дни в Галерия „Виктория“, София, ул. „М-р Юрий Гагарин“ 22 А. След този срок се приема, че клиентът се е отказал от финализиране на сделката и аукционната къща може да предложи произведениетона друг клиент.
14. Плащането на спечелените картини може да бъде в брой, с кредитна карта или по банков път.
15. В залата могат да не бъдат допуснати или могат да бъдат отстранени лица, които пречат на провеждането на търга.
16. Аукционна къща “Виктория” се стреми да представи по най-коректен начин анотациите, текстовете и илюстрациите в каталога, както и провеждането на самия търг.
Произведенията , за които има изискване са идентифицирани на основание чл. 97, ал. 3, ал. 4 от Закона за културното наследство и Наредба Н-3 от 03.12.2009г.Всички права запазени!
Фотограф: Иван Чехларов

Филтър

ТЪРСИ
1

Широка лъка

Владимир Рилски

маслени бои, платно

3900 лв. виж >>
детайли >>>
2

Градски пейзаж

Борис Денев

маслени бои, картон

2900 лв. виж >>
детайли >>>
3

Границата при Силистра

Петър Морозов

маслени бои, картон

1900 лв. виж >>
детайли >>>
4

Пристанище Солун

Георги Павлов Павлето

маслени бои, хартия

900 лв. виж >>
детайли >>>
5

Берачки

Султана Суружон

пастел, хартия

1500 лв. виж >>
детайли >>>
6

Пейзаж

Дечко Мандов

маслени бои, платно

1800 лв. виж >>
детайли >>>
7

Зимен пейзаж

Господин Желязков

маслени бои, дъска

1500 лв. виж >>
детайли >>>
8

Пейзаж

Дончо Занков

маслени бои, картон

800 лв. виж >>
детайли >>>
9

Велико Търново

Иван Христов

маслени бои, картон

1200 лв. виж >>
детайли >>>
10

Зима

Иван Христов

маслени бои, платно

2500 лв. виж >>
детайли >>>
11

Пейзаж

Иван Христов

маслени бои, платно

2500 лв. виж >>
детайли >>>
12

Пейзаж

Тодор Димитров

маслени бои, платно

900 лв. виж >>
детайли >>>
13

Жътва

Тодор Добруджански

маслени бои, платно

900 лв. виж >>
детайли >>>
14

Морски пейзаж

Тодор Добруджански

маслени бои, дъска

900 лв. виж >>
детайли >>>
15

Планински пейзаж

Николай Райнов

гваш, хартия

2950 лв. виж >>
детайли >>>
16

Пролетен букет

Елисавета Консулова-Вазова

маслени бои, картон

1200 лв. виж >>
детайли >>>
17

Минзухари

Елисавета Консулова-Вазова

маслени бои, картон

1800 лв. виж >>
детайли >>>
18

Велико Търново

Никола Чехларов

акварел, хартия

500 лв. виж >>
детайли >>>
19

Пейзаж

Никола Гугушев

маслени бои, картон

600 лв. виж >>
детайли >>>
20

Пейзаж

неизвестен автор

маслени бои, картон

600 лв. виж >>
детайли >>>
21

Пейзаж

Иван Табаков

маслени бои, платно

1600 лв. виж >>
детайли >>>
22

Пейзаж

Добри Добрев

маслени бои, платно

1500 лв. виж >>
детайли >>>
23

Сливен

Добри Добрев

маслени бои, картон

1600 лв. виж >>
детайли >>>
24

Квартал Изгрев София

Петко Абаджиев

маслени бои, платно

2500 лв. виж >>
детайли >>>