Търг 12.03.2020г.

Условия за провеждане на явен търг на Аукционна къща “Виктория“

1. Търгът ще се проведе от 19:00 часа на
12.03.2020 г. (четвъртък) в Интерпред – Световен търговски център София, Зала „София“, 1040,
София, бул. „Драган Цанков“ 36.
2. Оглед на картините:
от 24.02.2020 г. до 11.03.2020 г. в Галерия “Виктория“ и www.Gallery-Victoria.com.
3. Регистрацията на участниците и получаването на номера ще бъде до 18:50 часа на 12.03.2020 г.
(четвъртък) в Интерпред – Световен търговски център София, Зала „София“, 1040, София, бул. „Драган
Цанков“ 36.
4. Регистрацията на всеки участник означава, че се
е запознал с условията за провеждане на търга, както
и със състоянието и анотацията на произведенията и
ги е приел.
5. На търга ще бъдат допуснати и участници, които са представили предварително писмени оферти
(по установен образец).
6. На търга ще бъде допуснато участие по телефона на живо. Желаещите да участват по този начин
трябва предварително да се запознаят с условията и
да получат регистрация в галерия „Виктория“.
7. В каталога за аукциона е публикувана оценката
на всяко произведение. Началната цена в наддаването е минималната оценка на картината.
8. По преценка на АК „Виктория“ могат да бъдат
свалени от търга произведения, предвидени за участие в наддаването.
9. Водещият определя стъпката за наддаване за
всяка позиция в полза на воденето на търга.
10. След последното наддаване за дадена позиция
се съобщава номера на спечелилия участник и окончателната цена. Ударът на чука означава край на наддаванията за продаваната позиция.
11. Към постигнатата цена се добавят 10% „премия на купувача“. Окончателната цена за всяка картина се формира от достигнатата цена и добавената
10% „премия на купувача“.
12. Участието в наддаването за дадено произведение, означава, че клиентът го е одобрил във вида и
състоянието, в което е, както и неговата анотация и
последващи рекламации не се приемат.
13. Ударът на чука означава приключване на сделката. Спечелилият номер е законен собственик на
произведението и дължи окончателната сума (достигнатата цена и добавената 10% „премия на купувача“) на АК „Виктория“ в обявения срок.
14. Спечелените картини могат да бъдат получени
веднага след приключване на търга или през следващите три работни дни в галерия „Виктория“, София,
кв. Изток, ул. „Майор Юрий Гагарин“ 22А. След този
срок се приема, че клиентът се е отказал от финализиране на сделката и аукционната къща може да предложи произведението на друг клиент.
15. Плащането на спечелените произведения може
да бъде в брой, с кредитна карта или по банков път.
16. В залата могат да не бъдат допусната или могат
да бъдат отстранени лица, които пречат на провеждането на търга.
17. Аукционна къща „Виктория“ се стреми да
представи по най-коректен начин анотациите, текстовете и илюстрациите в каталога, както и провеждането на самия търг.
18. 10% от всички продажби ще бъдат дарени за
благотворителната кауза на ЧОУ „Роналд Лаудер“
София.
Произведенията, за които има изискване, са
идентифицирани на основание чл. 97, ал.3, ал.4 от
Закона за културното наследство и Наредба Н-3 от
03.12.2009 г.
Аукционна къща „Виктория“ стопанисвана от
„Арт Контакти“ ООД притежава Удостоверение
№ 1 от 2010 г. за провеждане на аукционна търговия.
За допуснати неволни грешки се извиняваме предварително.
Фотограф: Иван Чехларов
Всички права запазени!

<<< Назад

Aдрес

гр. София, кв. Изток,
ул. “М-р Юрий Гагарин” 22А,

paveltodorov@mail.bg
vtodorova92@gmail.com

Tелефон

тел. 02/870 11 11
Павел Тодоров - 0888219265
Виктория Тодорова - 0887883880

Работно време

понеделник до петък - 10:00 - 19:00 часа,
събота - 10:00 - 15:00 часа