Условия за провеждане на он-лайн търг на Аукционна къща “Виктория”

Търгът ще се провежда он-лайн на сайта на Аукционна къща “Виктория” - www.gallery-victoria.com. Всеки участник трябва да направи своята регистрация по посочения образец на сайта на Аукционна къща “Виктория” .

Он-лайн търга се провежда от определена дата до определена дата, като финалните наддавания започват в определен час с определена стъпка и всички позиции приключват една след друга през една минута. Ако за някоя позиция има наддавания в последната минута, времето за нея се увеличава с по още една минута и така до постигане на най-високата цена. В този случай следващите позиции отново свършват минута след приключване на предходната.

Регистрацията на всеки участник означава, че се е запознал с условията за провеждане на търга, както и със състоянието и анотацията на произведенията и ги е приел.

Оглед на произведенията може да бъде направен в периода 01-15 на всеки месец на адреса на АК "Виктория". Допълнителна информация за произведенията може да получи всеки, като се свърже с екипа на АК "Виктория".

Стъпката за наддаване е минималната, зададена за всяка позиция.


Участникът може да сложи лимит до който системата да залага вместо него, като качва с една стъпка над най-високата цена в момента и в рамките на лимита на участника. На сайта на Аукционна къща “Виктория” произведенията предложени за наддаване са показани с цветно изображение, описани техника, размер и други детайли. Началната цена в наддаването е минималната оценка на картината.

По преценка на АК “Виктория” могат да бъдат свалени от търга произведения, предвидени за участие в наддаването.

След изтичане на времето за дадена позиция, печели най-високата оферта за нея към момента. Най-високата оферта се отчита автоматично от ситемата. Към постигнатата цена се добавят 15% „премия на купувача“. Окончателната цена за всяка картина се формира от достигнатата цена и добавената 15% „премия на купувача“. Участието в наддаването за дадено произведение, означава, че клиентът го е одобрил във вида и състоянието, в което е, както и неговата анотация и последващи рекламации не се приемат. Спечелилият участник получава е-мейл за спечелената позиция и окончателната цена за която я е спечелил.

Спечелилият участник е законен собственик на произведението и дължи окончателната сума (достигнатата цена и добавената 15% „премия на купувача“) на АК “Виктория” в обявения срок. Спечелените картини могат да бъдат получени през следващите седем календарни дни в галерия “Виктория”, София, кв. Изток, ул.”Майор Юрий Гагарин” 22А или чрез куриерска фирма за сметка на купувача. След този срок се приема, че клиентът се е отказал от финализиране на сделката и аукционната къща може да предложи произведението на друг клиент. Плащането на спечелените произведения може да бъде в брой или с кредитна карта галерия “Виктория”, София, кв. Изток, ул.”Майор Юрий Гагарин” 22А, или по банков път по сметка в Централна кооперативна банка АД, IIIBAN: BG54CECB979010C4571200. Аукционна къща “Виктория” се стреми да представи по най-коректен начин анотациите, текстовете и илюстрациите в каталога, както и провеждането на самия търг.  

Стремим се нашата платформа да работи безупречно, като усъвършенстваме непрекъснато нейната функционалност и сигурност. При възникването на технически проблеми в системата, преди, по време и след провеждането на аукциона, АК "Виктория" не носи отговорност за дадения случай. Ние ще направим всичко в нашите възможности за най-бързото отстраняване на проблема. За победител се приема играчът с най-висок залог, отчетен от системата.

На участник, който не е спазил условията на он-лайн търга, по решение на АК "Виктория, може да бъде блокирана регистрацията и да не бъде допуснат да участва в следващите аукциони. 

На он-лайн търговете на Аукционна къща “Виктория” се предлагат произведения, за които няма изискване да се идентифицират на основание чл. 97, ал.3, ал.4 от Закона за културното наследство и Наредба Н-3 от 03.12.2009г. Ако има произведения, за които се изисква идентификация, то такава е направена задължително и те са придружени със съответните документи.

За произведения закупени извън пределите на страната, се издава документ за износ преди те да будат изпратени на купувача.


Аукционна къща „Виктория“ стопанисвана от „Арт Контакти“ ООД притежава Удостоверение № 1 от 2010г. за провеждане на аукционна търговия.След приключването на онлайн търга, ще получите официален имейл от Аукционна Къща Виктория, в който са описани позициите, които сте спечелили, техните цени и допълнителната комислионна. На базата на този имейл можете да извършите плащане и да получите своите картини. 
 
*Некоректните участници ще бъдат блокирани и няма да бъдат допускани до следващи учстия.

Aдрес

гр. София, кв. Изток,
ул. “М-р Юрий Гагарин” 22А,

paveltodorov@mail.bg
vtodorova92@gmail.com

Tелефон

тел. 02/870 11 11
Павел Тодоров - 0888219265
Виктория Тодорова - 0887883880

Работно време

понеделник до петък - 10:00 - 19:00 часа,
събота - 10:00 - 15:00 часа